Genel İndirim Oranı: %30

Ellen MEIKSINS WOOD

Kanada (Toronto) York Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörüdür. 

Başlıca eserleri şunlardır: 

– Mind and Politics: An Approach to the Meaning of Liberal and Socialist Individualism (1972), University of California Press. [“Akıl ve Politika: Liberal ve Sosyalist Bireyciliğin Anlamı Üstüne Bir Yaklaşım.] 

– The Retreat from Class: A New "True" Socialism (1986), Verso; (Isaac Deutscher Ödülü). [Sınıftan Kaçış, 1. basım: 1992, Akış ve Dönem Yayıncılık; 2. basım: 2006, Yordam Kitap.] 

– Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy (1988), Verso. [“Köylü-Vatandaş ve Köle: Atina Demokrasisinin Temelleri”.] 

– The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States (1991), Verso. [Kapitalizmin Arkaik Kültürü: Eski Rejimler ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme (2007), Yordam Kitap.] 

– Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (1995), Cambridge University Press. [Kapitalizm Demokrasiye Karşı (2003), İletişim Yayınları.] 

– (Neal Wood ile birlikte), A Trumpet of Sedition: Political Theory and the Rise of Capitalism, 1509-1688 (1997), Pluto Press ve New York University Press. [“Ayaklanma Borazanı: Siyasal Teori ve Kapitalizmin Yükselişi, 1509-1688”.] 

– The Origin of Capitalism (1999), Monthly Review Press; (Üstün Akademik Başarı Ödülü). [Kapitalizmin Kökeni (2003), Epos Yayınları.] 

The Empire of Capital (2003), Leftword Books. [Sermaye İmparatorluğu (2006), Epos Yayınları.] 


Göster:
Sırala:

Sermaye İmparatorluğu

2000’li yıllar boyunca yeni emperyalizm hakkında çok söylendi ve yazıldı; konunun ..

18,00 TL 12,60 TL

Ellen Wood Seçkisi

2000’li yıllar boyunca yeni emperyalizm hakkında çok söylendi ve yazıldı; konunun bu yoğunlukta tart..

90,00 TL 63,00 TL

Kapitalizm Demokrasiye Karşı

Ellen Meiksins Wood’a göre komünizmin çöküşünden sonra Marksist kuram ve bu kuram açısından kapitali..

28,00 TL 19,60 TL

Kapitalizmin Arkaik Kültürü

Batı'da egemen olan modernite kavramlarını ve tarihsel olarak "burjuva" toplumu modelinin gelişimini..

22,00 TL 15,40 TL

Özgürlük ve Mülkiyet

İlkçağdan ortaçağa Batı siyasi düşüncesini ele alan Yurttaşlardan Lordlara&r..

30,00 TL 21,00 TL

Sınıftan Kaçış

Ellen Meiksins Wood, Isaac Deutscher Ödülü'nü kazanan bu klasik çalışmasında postmarksizmin etkili e..

22,00 TL 15,40 TL

Yurttaşlardan Lordlara

Ellen Meiksins Wood, bu son çalışmasında siyaset teorisi tarihini yeniden yorumluyor. Batı geleneğin..

24,00 TL 16,80 TL