Genel İndirim Oranı: %30

RUPE (The Research Unit for Political Economy, Ekonomi Politik

RUPE, kamu yararına çalışan bir vakıf olan People’s Research Trust bünyesinde oluşturulmuş Bombay merkezli bir  araştırma kurumudur. Herhangi bir kuruluş ya da organa bağlı olmayan ve kişisel katkılardan ibaret sınırlı bir bütçe dışında para kaynağı bulunmayan vakfın çalışmaları, gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. 

RUPE, ağırlıklı olarak Hindistan’daki ekonomik hayatın ve kurumların kuramsal ve ampirik düzeyde analizini yapmakta, derlediği bilgi ve istasitikleri halka sunmaktadır. Amaçlanan, insanların, muhatap oldukları her günkü ekonomik uygulamaların gerçek içeriğini anlamalarını sağlamaktır. RUPE, bu amacı gerçekleştirirken toplumun her alanından insanlarla işbirliği yaparak onların katkısını ve öngörüsünü almayı hedeflemektedir.

RUPE, ayrıca, yaklaşık yılda üç sayı yayınlanan Aspects of India’s Economy (Hindistan Ekonomisinin Durumu) adlı bir dergi de çıkarmaktadır. Bu dergi, bir yandan Hindistan ekonomisinin günlük sorunlarını kolayca anlaşılabilecek biçimde işlerken, bir yandan da bu konuları ülkenin ekonomi politiğiyle bağıntılandırma çabasındadır.


Listelenecek bir ürün yok