Genel İndirim Oranı: %30

Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, University of Reading ve University of Sussex’de öğrenim gördü. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesidir. Emek çalışmaları olarak adlandırılabilecek bir alanda çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda kitapları, sosyal bilim dergilerinde ve derleme kitaplarda makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca birçok sendikanın dergi ve yayınlarında yazıları yer almaktadır. Praksis dergisi Danışma Kurulu ve Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Sermayenin Adaleti: Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika (A. M. Özdemir ile, Dipnot, 2008). 
İletişim, Emek ve Kalkınma: Ekonomi Politik Yaklaşım (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 40. Yıl Kitaplığı, 2008). 
Emek ve Teknoloji: Türkiye’de Yeni İletişim Teknolojileri ve Sendikalar (Tan, 2009). 
Emek Politikaları: Ne Oluyor? Ne Yapmalı? (Altı yazarlı çalışma, Belediye-İş Yayınları, 2011). 
Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey (S. Çoşar ile, derleme, Red Quill Books, 2012). 
2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları (Ö. Birler, S. Coşar, H. Mıhçı ile, derleme, Efil, 2012). 
İktidarın Şiddeti: AKP’li Yıllar, Neoliberalizm ve İslamcı Politikalar (S. Coşar ile, derleme, Metis, 2014).


Listelenecek bir ürün yok