Genel İndirim Oranı: %30

Ahmet ÖNCÜ

Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde sosyoloji profesörü olarak çalışmaktadır. Sosyoloji doktorasını Alberta Üniversitesi’nden 1996 yılında alan Öncü’nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden iktisat alanında yüksek lisans ve lisans dereceleri bulunmaktadır. Akademik ilgisi ve çalışmaları toplumsal kuram, siyasal iktisat ve siyasal sosyoloji alanlarına odaklanmıştır. Doktora tezinden hareketle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1970’lerdeki siyasallaşmasına dair İngilizce bir kitap yayımlamıştır. Bilimsel derlemelerdeki kitap bölümlerinin ve diğer kitaplarının yanı sıra, saygın süreli yayınlarda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Öncü, Journal of Historical Sociology’de 2013 yılında yayımlanan “Turkish Capitalist Modernity and the Gezi Revolt” (Türkiye’de Kapitalist Modernleşme ve Gezi İsyanı) başlıklı son makalesinde Türkiye modernleşmesinin ana eksenlerinden birini oluşturan laik/İslami kutuplaşmasının ortaya çıkış, gelişme, süreklilik kazanma ve çeşitlenmesinin nedenlerini kuramsal ve tarihsel olarak yeniden yorumlamaktadır.


Listelenecek bir ürün yok