ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Basında Yordam Kitap << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>
Kapitalizmin Kısa Tarihi
Haluk YURTSEVER
İlgili Kitap: Kapitalizmin Kısa Tarihi
Sovyetler Birliği 1991’de geri dönüşsüz biçimde yok olduğunda, 9 yıldır yaşadığım Almanya’dan Türkiye’ye dönüş hazırlıkları içindeydim. 20. yüzyılın ortalarında doğup son çeyreğinde siyasal mücadeleye katılan, “bizim” kuşak komünistler, hele de mücadelenin Sovyet tarafında olanlar için Sovyetler Birliği’nin çözülüşü, bağlandığımız değerler dizgesini altüst eden, düş kıran, moral bozan dramatik bir olaydı. O günlerde, Georg Fülberth’in Almanca bir makalesi elime geçti. Makaleyi, ne yazık...
devamı...
Kapital’de Anlatılan ...
E. Ahmet TONAK
İlgili Kitap: Kapital Cilt: I (ciltli) Kapital Cilt: I (karton kapak)
Karl Marx’ın magnum opus’u Kapital’in I. Cildi tekrar Almanca aslından Türkçeye kazandırıldı. “Tekrar,” çünkü meraklılarının bilebileceği üzere Kapital’i orjinal dilinden çevirmeye daha önce de teşebbüs edilmişti: ilki, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kapital’i fasiküller halinde, maalesef tamamlanamamamış basma girişimi (1937), ikincisi ise Doç. Dr. Mehmet Selik’in hem Sol Yayınları’nca (1966) hem de daha sonra Odak Yayınları’nca (1974) basılan bir buçuk ciltlik...
devamı...
Deneme; usun bileyi taşı...
M. Sadık ASLANKARA
İlgili Kitap: Oburluk Çağı Özgürlük Yanılsaması
Nusret Hızır'dan, Macit Gökberk'ten başlayıp, Nermi Uygur'la Selahattin Hilav'la, Cemal Yıldırımla, Hüseyin Batuhan'la süren, Bilge Karasu'dan Füsun Akatlı'ya nicesiyle günümüze uzanan azımsanmayacak sayıda bir felsefeci-denemeci öbeğine sahip olduğumuz kesin de, böyle bir göreneğimizin bulunup bulunmadığı tartışılabilir herhalde yine de... Ioanna Kuçuradi, Afşar Timuçin, Vecihi Timuroğlu, Betül Çotuksöken, Oruç Aruoba, Gürsel Korat gibi adlardan sonra bu halkaya Yıldız Silier'in de...
devamı...
Paran Kadar Sağlık
Zülal KALKANDELEN
İlgili Kitap: Paran Kadar Sağlık
Başlıktaki ifade bir kitabın adı. Altbaşlık ise, “Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi”. Gazetemiz yazarlarından Mustafa Sönmez’in yazdığı kitabı, İzmir Tabip Odası ile Yordam Kitap ortaklaşa yayınlamış. 1 Mayıs’ta emekçilerin sorunlarına değindiğim yazımda sağlık alanındaki olumsuz gelişmelerden de söz etmiştim. Bunun üzerine İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceyhun Balcı’dan bir e-posta aldım. Özellikle sağlık konusunda yazdıklarım dikkatini çekmiş. “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yaşanan hak...
devamı...
Segui il tuo corso, e lascia dir la genti
Erinç YELDAN
İlgili Kitap: Kapital Cilt: I (ciltli) Kapital Cilt: I (karton kapak)
“Sen bildiğin yoldan şaşma, bırak ne derlerse desinler”... Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi’nin ilk baskısı 25 Temmuz 1867’de yayımlanmış. Marx, Almanca olan birinci baskının önsözünü, Dante’nin İlahi Komedya’sından başvurduğu yukarıdaki dizelerle tamamlamaktadır. Kendi ifadesiyle, “Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü hoşnutlukla karşılarım. Kamuoyu denen şeyin hiçbir zaman taviz vermediğim önyargıları söz konusu olduğunda...
devamı...
“Kapital” Ne Kitabıdır?
Mustafa TOPAL
İlgili Kitap: Kapital Cilt: I (ciltli) Kapital Cilt: I (karton kapak)
Kapital bir klasiktir Değişik sözlüklere bakıldığında klasik kelimesinin karşısında aşağı yukarı şöyle bir tanıma rastlamak olanaklı: "Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı)." Yetersiz ve sığ olsa da bu tanım, bir yapıtın klasik sayılabilmesi için ne tür özelliklere sahip olması gerektiğine ışık tutuyor: gelip geçici olmayan, değeri eskimeyen, türünde örnek gösterilen, vb... ilk kez 1867 yılında Almanca olarak...
devamı...
Sınıf Sendikacılığına Doğru
Mehmet AKKAYA
İlgili Kitap: Cumhuriyet'in Hamalları: İşçiler
Gerçek bilimin tarih bilimi olduğunu kabul etmek, bir bakıma gerçek tarihin de emek tarihi olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Elbette tarih yazımına emek kategorisinin ilave edilmesi, Marksçı düşüncenin etkin hale gelmesiyle ilgilidir. Bu anlamda Marksçılık, ister istemez Batıya gönderme yapmayı gerektirir; zira emek’in yurdu öncelikle Avrupa olmuştur. Sanayi devrimleri ve siyasal devrimlerin mesken olarak öncelikle Batıyı seçmeleri bunun nedenleri olarak düşünülebilir. Benzer gelişmelerin...
devamı...
Hikâye hâlâ seni anlatıyor
Yücel KAYIRAN
İlgili Kitap: Kapital Cilt: I (ciltli) Kapital Cilt: I (karton kapak)
Karl Marx (1818-1883), Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektubunda, ‘Kapital’in 1. cildi için “kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülle” tanımını yapar. Engels ise, “yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı” der. Bu ‘gülle’ye yönelik yaygın anti-Marksist propaganda, ‘Kapital’in okunmadığını ve giderek okunamadığından dolayı okunmadığını dile getirir. Nitekim bunun tipik...
devamı...
Geç Sanayileşmeden, Geç Barbarlık Çağına...
Erinç YELDAN
İlgili Kitap: Geç Barbarlık Çağı-1 Geç Barbarlık Çağı-2
Yordam Kitap, ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, değerli hocamız Prof Dr Oktar Türel’in kırk yılını aşkın meslek yaşamından oluşan bir seçkiyi Geç Barbarlık Çağı başlıklı iki cilt içinde kitaplaştırdı. Oktar hocanın kaleminden çıkan yirmi üç makaleyi içeren bu devasa iki cilt, uzak/yakın tarihimizden bu güne, güncelden geleceğe ilişkin dev bir entelektüel çabayı okurlarla buluşturuyor. Geç Barbarlık Çağı ciltleri, iktisat biliminin aslında teknik bir terimler...
devamı...
Dünyanın tüm hastaları, birleşin!
Yeşim DİNÇER
İlgili Kitap: Kapitalizmde Sağlık
ABD dünyanın sağlık hizmetlerine en çok para harcayan ülkesi. OECD verilerine bakıldığında dolar cinsinden harcama tutarınının öteki ülkeleri kabaca ikiye katladığı görülüyor. Ne var ki ortalama yaşam süresi, bebek ölüm oranı gibi temel sağlık göstergelerinde ABD’yi sıralamanın diplerinde görüyoruz hep. Ülkede sigortasız yaşayan 50 milyon yurttaşın yanında, on milyonlarcası da kapsamı yetersiz sigortayla yetinmek zorunda. ABD’ye ait göstergeler, hizmetin bedeliyle miktarının ve kalitesinin...
devamı...
Basında Yordam Kitap << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>

Website Security Test