ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:100. Yılında Ekim Devrimi
Fiyatı: 24.00 TL
Ekim Devrimi insanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. 1917 başında
henüz bir Romanovlar monarşisi olan Rusya, yalnızca sekiz ay sonra Bolşevik
Parti liderliğindeki emekçi sınıfl arın dümeni ele geçirdikleri bir başka âlemin ilk
vatanı olmuştur. Ekim Devrimi her şeyi altüst etmiştir. Konuşanları susturmuş,
susanları konuşturmaya başlamıştır. Yönetenleri yönetilene, yönetilenleri
yönetene çevirmiştir. En geridekini ileriye sıçratırken, en ileridekini en geriye
düşürmüştür. Toplum hayatının tepesindekileri alaşağı etmiş, en aşağıdakileri
doruklara taşımıştır. Emekçi kitleler ile siyasal alan arasındaki bütün duvarları
yıkıp geçmiştir. Esaretin, savaşın, baskının, eziyetin, buyurganlığın, ayrımcılığın,
hiyerarşinin, inkârın, sömürünün, dayatmanın ve bağımlılığın zincirlerini kırmış;
hürriyetin, yaratıcılığın, dayanışmanın, barışın, ortaklaşmanın ve eşitliğin
kapılarını ardına kadar açmıştır.

1917’de bir sevinç ve şenlik toplumu olan sosyalizme doğru o çok kararlı ilk
adım atılalı tam 100 yıl olmuştur. Dünya proletaryasının savaşa, düşmanlığa,
her türlü tahakküme, nefrete, kine, çıkarcılığa, bencilliğe ve kötülüğe karşı ilk
haykırışlarının üzerinden tam 100 yıl geçmiştir. Buram buram hayat, devrim,
aşk, iyilik, güzellik, özgürlük, ümit ve neşe kokan ilk sosyalist atılımlar,
kazanımları ve dersleriyle koca bir asırı geride bırakmıştır. Çaresizlikler,
güçlükler, açlıklar, yokluklar, hastalıklar, ıstıraplar, gerilikler, yalnızlıklar,
saldırılar ve çullanışlara karşı direne direne ileri sıçrayışlar yapma azmi ve
kararlılığıyla başlayan büyük yürüyüş, tam 100 yıldır sürmektedir.

Bu kitap, Ekim Devrimine 100 yıl aradan sonra ve değişik açılardan bakan 19
yazarın ortak emeğinin ürünüdür. Ekim Devriminin ruhuna uygun olarak kolektif
ve enternasyonalist bir karakter taşımaktadır.

Y A Z A R L A R
Emel Akal, Samir Amin, Gökhan Atılgan, Korkut Boratav,
Edward Hallett Carr, Metin Çulhaoğlu, Yeşim Dinçer, Cem Eroğul,
Neil Faulkner, Turgay Fişekçi, İrfan Habip, Tamás Krausz,
August H. Nimtz, Erkin Özalp, Vijay Prashad, Marian Sawer,
Mehmet Yetiş, Haluk Yurtsever, Gamze Yücesan-Özdemir
Kitap No : 300
ISBN : 978-605-172-237-5
Sayfa Sayısı : 432
Baskı : 1. Baskı, Kasım 2017, İstanbul
Editör : Gökhan ATILGAN
Yayın Yönetmeni :
Kapak Tasarım :
İç Tasarım :
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER


Website Security Test