ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Küresel Tarihçe, 1945-79
Oktar TÜREL
Fiyatı: 25.00 TL
İktisat biliminin ve toplumcu düşüncenin üretken kalemlerinden ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim
Üyesi Prof. Oktar Türel, yeni kitabında 1945-79 dönemindeki uluslararası ekonomik gelişmeleri
inceliyor. Türel’e göre siyasal iktisada ilgi duyanlar için bu dönem iki açıdan önem taşıyor:
Yıkılmış bir uluslararası ekonomik düzenin yeniden yapılandırılarak işlerliğe kavuşturulması ve öncesi
ve sonrasına kıyasla, bu dönemde gerçekleşen ekonomik gelişmenin çok hızlı olması. Uluslararası
düzenin ciddi kriz eşiklerine yaklaştığı günümüz şartlarında 1945-79 dönemi deneyimlerinden
öğrenilecek çok şey olduğunu ortaya koyan kitap, iki temel kısımdan oluşuyor. Görece kısa olan birinci
kısım, söz konusu dönemin siyasal “arka planı”nı betimliyor. Okura, siyasal/ekonomik etkileşim
bağlantılarını kavraması için rehberlik eden bu kısımda beş bölüm yer alıyor: İki kutuplu uluslararası
siyasetin oluşumu; Truman Doktrini ve Marshall Planı; kapitalist “merkez”de emekçi sınıf hareketlerinin
güç yitirmesi; I. Soğuk Savaş ve “Üçüncü Dünya”daki gelişmeler. Kitabın daha hacimli olan ikinci
kısmında ise uluslararası ekonomik gelişmeler ana çizgileriyle inceleniyor. Yine beş bölümden oluşan bu
kısmın ilk bölümünde, II. Dünya Savaşı’nın ardından yapılanan uluslararası ekonomik kurumsallaşma
anlatılıyor. İkinci ve üçüncü bölümler, sırasıyla, kapitalist “merkez” ve “çevre”de başlıca ekonomik
gelişmeler ile iktisat politikası yönelimlerinin gözden geçirilmesine odaklanıyor. Savaş sonrasındaki
başat Keynes’gil paradigmanın 1968-79 alt-döneminde gerçekleşen çözülüşü, dördüncü bölümün
konusunu oluştururken, beşinci ve son bölümde ise bu çözülüşe “çevre”nin ne tür tepkiler vererek uyum
sağladığı ele alınıyor. Yakın tarihte yaşanan iktisadi ve siyasal gelişmeleri, kapitalizmin paradigma
değişikliklerini ve “merkez/çevre” ilişkilerini, bugüne etkileriyle birlikte kavramak için çok önemli bir
kaynak...
Kitap No : 301
ISBN : 978-605-172-230-6
Sayfa Sayısı : 352
Baskı : 1. Baskı, Ekim 2017, İstanbul
Yayın Yönetmeni :
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım :
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER


Website Security Test