ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Kapital Cilt II (Ciltli)
Ekonomi Politiğin Eleştirisi
Karl MARX (Çeviri: Mehmet SELİK)
Fiyatı: 35.00 TL
Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en büyük eksiğini giderme yolundaki girişimin ikinci adımını oluşturuyor.

Marksist iktisat alanına hâkim çevirmen Mehmet Selik’in Almanca aslından Türkçeye kazandırdığı kitap, yine alana hâkim editörlerce yayına hazırlandı. Kavram editörlüğünü Nail Satlıgan’ın üstlendiği kitap, Erkin Özalp ve Oktar Türel tarafından Almancası ve İngilizcesiyle karşılaştırılarak baştan aşağı gözden geçirildi.

“[Kapital’in I. cildi] kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir.”
Marx’tan Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektup

“Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı.”
Friedrich Engels, “Marx’ın Kapital’i”
Orijinal Ad : Das Kapital. Band II Kritik der politischen Ökonomie
Kitap No : 171
ISBN : 978-605-5541-79-8
Sayfa Sayısı : 512
Baskı : 4. Baskı, Haziran 2015, İstanbul
Editör : N. SATLIGAN, E. ÖZALP, O.TÜREL
Düzeltme : Mustafa ÇOLAK
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Kapital ve devlet
Kansu YILDIRIM
Kapital’e girizgah niteliğinde çok sayıda eser bulunmaktadır. Genellikle didaktik ve betimleyici nitelikte olanlardan farklı olarak Michael Heinrich’in “Kapital’e Giriş”i bu eserlerden farklı bir yerdedir. Söz konusu farkları iki temel noktada irdelemek mümkündür. İlki, Heinrich, Kapital’e ve Marksizmin yorumlarına belirli bir eleştirel mesafeyle yaklaşır. Geleneksel Marksist dünya görüşünün (Wertanchauungsmarxismus) “pek çok indirgemeciliği eleştiriye konu oldu” diyen Heinrich, Marx’ın...
devamı...
Kapital’in III. cildinde umudu aramak
Kansu YILDIRIM
Çağdaş kapitalizmde “umut”un kendisi de sınıfsaldır. Hemen her toplumsal formasyonda olumlu ve olumsal içeriğe sahip umut, sınıflı toplumların karakterinden bağımsız değildir. Umut, kapitalizmin maddiliği çerçevesinde, sermaye sınıfına göre “yatırımların önündeki bürokratik engellerin azalması” veya “ihalelere daha az rakip şirketin katılması”, burjuva siyasetçilere göre “seçimlerde en yüksek oyu alma” veya “daha çok kadrolaşma” iken, bağımlı ve ezilen sınıflar için farklı içerikler...
devamı...
Proleterlerin Zincirleri Üzerine
Erkin Özalp
Marksizmin kurucularının eserlerinde yer alan bazı sözlere abartılı ve/veya yanlış anlamların yüklenmesiyle sık karşılaşılır. “İşçilerin vatanı yoktur”, bunlardan biridir. “Ben Marksist değilim” sözünün gerçekte ne anlama geldiğini daha önce tartışmıştım. Komünist Parti Manifestosu’nda işçi sınıfı için yapılan “zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmama” vurgusu için durum biraz daha farklıymış. Bu kez, Türkiye’de bugüne kadar gelmesine benim de katkıda bulunduğum bir çeviri...
devamı...
Marx’ın Kapital’ini Yeniden Okumak
Erinç YELDAN
Kapital’in 2. Cildi Yordam Kitap tarafından yayımlandı. Kitabı Cumhuriyet Kitap Eki’ndeki tanıtım yazısında Metin Çulhaoğlu hoca şu sözlerle karşılamaktaydı: “Karl Marx’ın geleceğe bıraktığı ve hemen her dönem yeniden gündeme gelen, her okumada içinden bir şeyler keşfedilen eseri...” “Aradan yüz elli yıla yakın zaman geçti, hala mı Marx ve Kapital? Evet, öyle!” *** Marxgil değer kuramının en önemli kavramı, kuşkusuz, değerin biricik kaynağının (soyut) emek olduğu...
devamı...
Kapital: Okursak Ne Öğrenmiş Oluruz?
Metin ÇULHAOĞLU
Aradan yüz elli yıla yakın zaman geçti, hala mı Marx, hala mı “Kapital”? Evet, öyle. Anlaşılan, Marksistler bu işin peşini bıraksalar bile, sonu gelmeyen krizleriyle kapitalizmin kendisi “Kapital”i hiç eskitmeyecek, hep gündemde tutacak. Gerçekten de, girdiği bunca kılığa, sadık ideologlarının ve iktisatçılarının geçmişten çıkardıkları derslere, son birkaç on yılın “finansallaşma” dalgalarına karşın, kapitalizm özüyle, temel dinamikleriyle ve iflah olmaz iç çelişkileriyle bugün de aynı...
devamı...

Website Security Test